Bài đăng

Hình ảnh
Dấu ấn của Edgar Allan Poe trong truyện khoa học giả tưởng của Viết Linh

Thông qua tìm hiểu đặc trưng truyện khoa học giả tưởng của nhà văn Viết Linh, đặc biệt qua đối chiếu, so sánh với các chủ đề phổ biến trong truyện khoa học giả tưởng của Poe, bài viết làm rõ ảnh hưởng sâu sắc của Poe đối với các tác phẩm khoa học giả tưởng của Viết Linh, mặt khác, cũng khẳng định những nỗ lực sáng tạo và thành công của Viết Linh trong việc bản địa hóa thể loại văn học có nguồn gốc phương Tây này. Qua đó, bài viết cũng cho thấy sự vận động của tư duy nghệ thuật của hai nhà văn, Poe - thế kỷ 19 và Viết Linh - thế kỷ 20-21, ở cùng một thể loại văn học – truyện khoa học giả tưởng...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58742Hình ảnh
Mô hình đánh giá chất lượng bản dịch và đề xuất đối với đánh giá dịch Anh - Việt

Bài báo điểm lại các hướng tiếp cận trong đánh giá dịch thuật, trong đó có một số hướng tiếp cận chính là tiền ngôn ngữ, đánh giá bản dịch dựa trên phản hồi của độc giả và đánh giá bản dịch dựa trên phân tích văn bản và diễn ngôn. Để phục vụ cho thực tiễn đánh giá, chúng tôi lựa chọn mô tả, phân tích và bàn luận mô hình chức năng-dụng học của House (2015) thuộc hướng tiếp cận đánh giá bản dịch dựa trên phân tích văn bản và diễn ngôn. Trên cơ sở đó, chúng tôi đưa ra những gợi ý và đề xuất đối với đánh giá dịch thuật Anh-Việt...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60319

Hình ảnh
Động vật hoang dã với chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam

Viet Nam has a rich diversity of mammals and bird, reptile, amphibian, fish and many of them are regional or national endemic species. Many species of fauna are important to sustainable development of the country. Before the 1970s, forest types were diverse with abundance of wild animals such as elephant, rhino, tiger, wild cows and buffaloes, reptiles and so on. But now it’s difficult to observe them in natural reserves, even in national parks. Unsustainable use of zoo resources is one of the main reason of wildlife loss. This paper presents the author’s proposals for wildlife conservation measures. They includes: (1) continuity for surveys and inventories to have an accurate assessment of zoo diversity in all the nature reserves; (2) establishment of strict conservation habitats areas; (3) organizing search for rare and endangered species; (4) limit and end legal trade of endangered species; (5) practicing …
Hình ảnh
Pháp luật của Nhật Bản về thay đổi giới tính - Gợi mở phương hướng hài hòa với quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015

After the Civil Code 2015 (Civil Code 2015) takes effect from January 1st 2017, the first Vietnamese law recognizes sex change. However, there are still many legal issues that can not be resolved. At the same time, there is requirements to develop a relevant law so that these provisions of the Civil Code 2015 come into social life. This article studies Japanese law on gender change from a theoretical and practical point of view, thus proposing the scope of regulation and structure of the relevant laws on this issue in Vietnam in the future...

Link: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61170

Hình ảnh
Định lượng đồng thời ibuprofen, naproxen, diclofenac và bezafibrate trong nước tiểu bằng phương pháp điện di mao quản vùng kết hợp chiết pha rắn

Trong nghiên cứu này, phương pháp điện di mao quản vùng sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc kết hợp với xử lí mẫu bằng chiết pha rắn đã được áp dụng để phân tích hàm lượng ibuprofen, naproxen, diclofenac và bezafibrate trong nước tiểu. Mẫu được nạp vào cột chiết pha rắn LiChrolut RP-18 sau đó được rửa giải bằng 10 mL hỗn hợp etyl axetat/hexan (v/v = 40/60). Dịch chiết sau khi chuyển dung môi được phân tích điện di với detector độ dẫn không tiếp xúc sử dụng pha động là dung dịch tris-(hidroxymetyl)aminometan 12 mM, hidroxypropyl-β-cyclodextrin 1 mM được thêm axit lactic để điều chỉnh về pH 8,0. Giới hạn phát hiện của phương pháp đối với các chất trong nền nước tiểu trong khoảng 2,5 tới 6,0 mg/L; giá trị độ lệch chuẩn tương đối về diện tích pic và thời gian di chuyển trong các phép đo độ lặp lại và độ tái lặp đều < 5,5%; hi…
Hình ảnh
Data on Species Composition of Termites (Insecta: Isoptera) in Bac Huong Hoa Nature Reserve, Quang Tri Province

For the first time, species composition of termites in Bac Huong Hoa nature reserve has been recorded. We have identified 38 species belonging to 14 genera, 7 subfamilies and two families from this area. Among 14 genera recorded, the genus Odontotermes had the highest number of species and collected sample rate (9 species, accounted for 23.68% of total species number of the studied area collected samples), followed by Schedorhinotermes with six species (15.79%), Reticulitermes and Nasutitermes, with four species each (10.53%). The remaining genera had from one to three species (2.63-7.89%). In comparison with two nearby areas (Dakrong and Bach Ma), species composition of termites in Bac Huong Hoa Nature Reserve was lower than the areas. The result on distribution in different altitudinal bands showed that species number of termites in the altitudinal band 700-100…
Hình ảnh
Xác định đồng thời 05 anthocyanidin trong một số loại rau, củ, quả bằng phương pháp sắc kỹ lỏng - khối phổ (lc/ms/ms)

Authors: Vũ, Thị Trang
Lê, Thị Hồng Hảo
Tăng, Thị Phương
Nguyễn, Xuân Trung

Anthocyanin là một họchất màu có hoạt tính chống oxy hóa tựnhiên được tìm thấy trong nhiều loại rau, củ, quảcó màu đỏ đến tím. Phát triển phương pháp phân tích nhanh, chính xác đểxác định đồng thời 5 anthocyanidin phổbiến nhất bao gồm: Cyanidin, Delphinidin, Pelargonidin, Malvidin, Peonidin. Các chất được tách bằng sắc ký lỏng sửdụng chương trình rửa giải gradient và định lượng bằng detector khối phổMS/MS trong 13 phút. Quá trình chuẩn bịmẫu bao gồm sựthủy phân các anthocyanin thành anthocyanidin sửdụng hỗn hợp MeOH/HCl 2,7M ở 80oC trong 2 giờ. Hiệu suất thủy phân đạt >95% và độchụm RSD <4%. Ứng dụng phương pháp phân tích 16 mẫu rau, củ, quảthu thập trên thịtrường cho hàm lượng anthocyanidin trong khoảng 1-50mg/100g...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

h…