Bài đăng

Hình ảnh
Nghiên cứu chất lượng sản phẩm du lịch biển ở Sầm Sơn

Authors: Trịnh, Thị Tuyết

Tiềm năng du lịch của Thanh Hóa tương đối đa dạng và phong phú cả về tài nguyên tự nhiên và nhân văn, tạo điều kiện cho Thanh Hóa phát triển nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, một trong những hạn chế lớn nhất của du lịch xứ Thanh đó là hệ thống sản phẩm du lịch còn thiếu tính hấp dẫn, đơn điệu. Để khắc phục hạn chế này, nhiều người cho rằng, điều quan trọng là phải nhanh chóng phát triển sản phẩm du lịch, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới mang thương hiệu Thanh Hóa.
Trong đó, tập trung vào một số sản phẩm chính như: du lịch nghỉ dưỡng - tắm biển; văn hóa - tâm linh; sinh thái, cộng đồng, làng nghề; du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, mua sắm, công vụ; du lịch đường sông. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển khu, tuyến, điểm du lịch có tính liên kết...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường …
Hình ảnh
Nghiên cứu môi trường đất, nước một số vùng ven đô sản xuất rau của Hà Nội và đề xuất giải pháp tổng hợp sản xuất rau an toàn : Đề tài NCKH. QG.06.18

Điều tra tình hình sản xuất rau và rau an toàn của một số xã thuộc các huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh (về diện tích, năng suất, sản lượng, tiêu thụ...). Điều tra thực địa, lẫy mẫu đất nước rau để phân tích đánh giá về môi trường trồng rau, đặc biệt là rau an toàn. Phân tích và thu được các thông số cơ bản của môi trường đất, nước và sản phẩm rau và đưa ra nhận xét về chất lượng môi trường. Đề xuất các giải pháp tổng hợp để sản xuất rau an toàn: về kỹ thuật: tiếp cận phương pháp "hỏi cây" để bón phân, tưới nước; về kinh tế, tiêu thụ sản phẩm : thành lập các trung tâm tiêu thụ trong nước và chế biến xuất khẩu ; về chính sách: quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, thực hiện triệt để vấn đề cấm một số thuốc trừ sâu có độc cao và thời gian phân huỷ chậm;..

Chi tiết bài viết mời các bạn …
Hình ảnh
Diversity of Annonaceae Juss. in Vu Quang National Park, Ha Tinh province

The study result of diversity of Annonaceae in Vu Quang National park reported, 43 species and 1 variety among more than 207 reported species and varieties, new recorded list plants 4 genera, 28 species for Vu Quang. These plants are used to treat different diseases that we grouped into: 44 species and varieties for essential oils, 25 species for medicinal plants, 6 species for timber plants, 4 species for edible, 6 species for ornamental plants, 2 species for poisonous plants. In the stems form, the creeping vines dominated with 25 species, followed by small groups of trees with 10 species; groups of large trees with 6 species, groups of shrubs 3 species. There are 6 major habitats: forest, light forest, subforest, along streams, beside the road. The distribution of Annonaceae species in Vu Quang National park are mainly comprised of the Indo - China element (27.27%), tropical Asia element (18.18%…
Hình ảnh
Chemical composition of essential oils of Litsea lancilimba Merr. in Vu Quang National Park, Ha Tinh Province

Thành phần hóa học tinh dầu loài Bời lời lá thon (Litsea lancilimba) và Bời lời lá thuôn ((Litsea elongata) ở vườn Quốc Gia Vũ Quang, Hà Tĩnh

Chemical composition of essential oils obtained from the leaf of Litsea lancilimba were reported. The analysis was performed by means of gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID) and gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS). Thirty four components were identified in leaf oil of Litsea lancilimba, which represented about 90.8% of the total composition of the oil. The major constituents of the essential oil were benzaldehyde (52.0%), 1-ethyl-4-methoxybenzene (14.6%), β-caryophyllene (5.4%) and δ-cadinene (4.6%)...

Title: Chemical composition of essential oils of Litsea lancilimba Merr. in Vu Quang National Park, Ha Tinh ProvinceOther Titles: Thành phần hóa học tinh dầu loài Bời lời lá thon (Litsea lanci…
Hình ảnh
Transforming phytate in cereals milk into digestible phosphates and metal ions by phytase from Bacillus subtilis

Phytate phosphorus reserves are the main phosphate storage in variety of cereals. Phytate is also considered as an anti nutrient in food and feeds. This anti-nutrient effect is expressed through the ability of phytate to bind many metal ions (Fe3+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, Ca2+, Mg2+) in neutral and alkaline conditions, as well as with the protein and starch in acidic conditions. In this study, alkaline phytase enzyme (BacP) originated from Bacillus sp. was used to remove the anti-nutrient effect of phytate in cereal milk. Using 40 IU/l BacP at 65⁰C to treat pasteurized and sterilized cereals milk from 30 to 60 minutes induced the liberation of 20-30% inorganic phosphate from available phytate in cereals. Cereal milk was treated by enzyme BacP increases the level of digestible not only phosphate but also mineral ions (Ca, Fe, Zn). The results showed that the phytase B…
Hình ảnh
Các phức hệ sinh thái tảo silic trong trầm tích đệ tứ vùng triều Hải Phòng - Quảng Yên

Authors: Trần Đức Thạnh

Tảo silic hay tảo cát là một nhóm tảo chính, và là một trong những loại phytoplankton phổ biến nhất. Hầu hết tảo cát là đơn bào, mặc dù chúng có thể tồn tại thành cụm ở dạng các sợi mảnh (Fragillaria), quạt (Meridion), zic-zắc (Tabellaria), hay hình sao (Asterionella). Tảo cát là nguồn trong chuỗi thức ăn. Điểm đặc trưng của các tế bào tảo cát là chúng được bao bọc bên trong một thành tế bào được làm bằng silica, được gọi là vỏ tảo cát. Các vỏ này rất đa dạng về hình dạng nhưng chúng thường được cấu tạo bởi hai mặt không đối xứng có vách ngăn ở giữa. Các hóa thạch cho thấy rằng chúng xuất hiện trong, hoặc sớm hơn kỷ Jura sớm. Các nhóm tảo cát là công cụ được dùng phổ biến để quan trắc các điều kiện môi trường trong quá khứ và hiện tại, đặc biệt liên quan đến chất lượng nước...

Title: Các phức hệ sinh thái tảo silic trong trầm tích đệ tứ vùng triều Hải Phòng - Quảng YênAutho…
Hình ảnh
Thành phần loài ốc núi miệng tròn - Cyclophoridae (Gastropoda: Prosobranchia) ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên

Họ Cyclophoridae (ốc núi miệng tròn) nằm trong phân lớp ốc mang trước (Prosobranchia). Nghiên cứu về thành phần loài ốc núi miệng tròn ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên được tiến hành từ 10/2016 đến 5/2017. Kết quả phân tích 3144 mẫu vật thu được từ các mẫu định tính và 72 ô định lượng tại đây đã xác định được 26 loài, thuộc 9 giống. Trong đó giống Cyclophorus đa dạng nhất có 11 loài, chiếm 42,31% tổng số loài; 4 giống có số loài thấp nhất là Alycaeus, Caspicyclotus, Japonia và Pterocylos cùng có 1 loài chiếm 3,85% tổng số loài. Loài phổ biến và có độ phong phú cao nhất nhất là Cyclophorus volvulus chiếm 14,73%, loài có độ phong phú thấp nhất là Cyclotus stenomphalus chiếm 0,06%. Các loài ốc núi miệng tròn thường phân bố ở những nơi có tầng thảm mục dày, mật độ trung bình 15,38 con/m 2 , nhiệt độ …