Bài đăng

Hình ảnh
Xác định đồng thời 05 anthocyanidin trong một số loại rau, củ, quả bằng phương pháp sắc kỹ lỏng - khối phổ (lc/ms/ms)

Authors: Vũ, Thị Trang
Lê, Thị Hồng Hảo
Tăng, Thị Phương
Nguyễn, Xuân Trung

Anthocyanin là một họchất màu có hoạt tính chống oxy hóa tựnhiên được tìm thấy trong nhiều loại rau, củ, quảcó màu đỏ đến tím. Phát triển phương pháp phân tích nhanh, chính xác đểxác định đồng thời 5 anthocyanidin phổbiến nhất bao gồm: Cyanidin, Delphinidin, Pelargonidin, Malvidin, Peonidin. Các chất được tách bằng sắc ký lỏng sửdụng chương trình rửa giải gradient và định lượng bằng detector khối phổMS/MS trong 13 phút. Quá trình chuẩn bịmẫu bao gồm sựthủy phân các anthocyanin thành anthocyanidin sửdụng hỗn hợp MeOH/HCl 2,7M ở 80oC trong 2 giờ. Hiệu suất thủy phân đạt >95% và độchụm RSD <4%. Ứng dụng phương pháp phân tích 16 mẫu rau, củ, quảthu thập trên thịtrường cho hàm lượng anthocyanidin trong khoảng 1-50mg/100g...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

h…
Hình ảnh
Sự phân bố thủy ngân kim loại trong cột trầm tích tại cửa sông Hàn, thành phố Đà Nẵng

Authors: Trịnh, Thị Thủy
Vũ, Đức Lợi
Lê, Thị Trinh
Nguyễn, Thị Vân
Phạm, Thị Hồng

Các mẫu cột trầm tích được lấy tại cửa sông ven biển khu vực sông Hàn, thành phố Đà nẵng. Hàm lượng thủy ngân tổng số ở các độ sâu khác nhau trong cột trầm tích được xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hóa hơi lạnh (CV-AAS). Độ tin cậy của phương pháp được đánh giá thông qua độ lặp lại và độ thu hồi. Hàm lượng thủy ngân trong mẫu của các lát cắt cột trầm tích dao động trong khoảng từ55,93 ng/g đến 296,71 ng/g. (trọng lượng khô). Mức độ ô nhiễm của kim loại thủy ngân trong cột trầm tích được đánh giá dựa vào chỉ số tích lũy địa chất Igeo; tiêu chuẩn chất lượng trầm tích của Việt Nam và một sốnước trên thế giới...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61435Hình ảnh
Nghiên cứu ghép EDTA lên bề mặt nhựa Amberlite XAD-4 định hướng ứng dụng cho chiết pha rắn

Authors: Phạm, Quang Trung
Nguyễn, Minh Ngọc

Bài báo nghiên cứu quá trình ghép ethylendiamintetraacetic axit (EDTA) biến tính lên nhựa Amberlite XAD-4 nhằm chế tạo vật liệu polyme hấp phụ định hướng xử lý và tách các cation kim loại trong nước thải bằng phương pháp chiết pha rắn. Phân tửEDTA được biến tính gắn thêm một nhóm COOH rồi được ghép lên bề mặt nhựa đã được amin hoá để tạo thành liên kết amit. Cấu trúc phân tửEDTA-COOH được khẳng định bởi phổcộng hưởng từ hạt nhân proton và cacbon (1H NMR, 13C NMR). Các bước ghép lên bềmặt nhựa được nghiên cứu bằng phổhồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR)...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61361


Hình ảnh
Pháp luật về các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam : Luận án TS. Luật: 62 38 50

Authors: Ngô, Huy Cương, Người hướng dẫn
Đinh, Dũng Sỹ, Người hướng dẫn
Tô, Mai Thanh

Theo Luật NHNN năm 2010, Thống đốc NHNN quyết định việc sử dụng công cụ thực hiện CSTT quốc gia, bao gồm tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ, biện pháp khác theo quy định của Chính phủ. - Tái cấp vốn: Tái cấp vốn là hình thức cấp tín dụng của NHNN nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho TCTD. NHNN quy định và thực hiện việc tái cấp vốn cho TCTD theo các hình thức như cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá; chiết khấu giấy tờ có giá; các hình thức tái cấp vốn khác. - Lãi suất: NHNN công bố lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cơ bản và các loại lãi suất khác để điều hành CSTT, chống cho vay nặng lãi. Trong trường hợp thị trường tiền tệ có diễn biến bất thường, NHNN quy định cơ chế điều hành lãi suất áp dụng trong …
Hình ảnh
Nghiên cứu phát triển mô hình hệ thống sinh điện hóa nhằm xử lý ô nhiễm hữu cơ trong ao nuôi thủy sản nước lợ

Authors: Võ, Thị Thùy Linh

Công nghệ nano là công nghệ nghiên cứu đặc trưng, tính chất của vật liệu và thiết bị có kích thước nằm trong khoảng từ 1-100nm. Đây là vùng kích thước của cấu trúc nguyên tử, phân tử và các cấu trúc sinh học cơ sở nên công nghệ nano không chỉ là lĩnh...

Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ cùng dân số gần 90 triệu người, triển vọng về phát triển các thiết bị, các vi hệ thống điện hóa trên cơ sở ứng dụng vật liệu nano có giá trị thúc đẩy khoa học công nghệ và ý nghĩa kinh tế xã hội sâu sắc.

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33292

Hình ảnh
Điều tra tập đoàn cây có khả năng phủ xanh đất trống trên núi đá vôi nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng núi đá vôi ở Việt Nam : Đề tài NCKH. QGTĐ.07.01

 Authors: Nguyễn, Nghĩa Thìn
Nguyễn, Anh Đức
Nguyễn, Kim Thanh...

Điều tra các sở nông lâm nghiệp, khí tượng...và nhân dân các vùng có mô hình để chọn các điểm nghiên cứu cụ thể. Tiến hành nghiên cứu thực địa, thu thập các mẫu cây và các thông tin về các mô hình trồng cây trên núi đá vôi. Xác định tên và xây dựng danh lục các loài có khả năng trồng trên núi đá vôi. Tìm hiểu các mô hình trồng cây trên núi đá có tính khả thi cao...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23475


Hình ảnh
Nghiên cứu chế tạo các hạt nano kim loại bằng phương pháp ăn mòn laser : Đề tài NCKH. QT.09.09

Authors: Nguyễn, Thế Bình
Nguyễn, Thanh Đình
Phạm, Văn Thìn...

Nghiên cứu sử dụng laser Nd:YAG thiết kế xây dựng một hệ thiết bị ăn mòn laser để chế tạo các hạt nano kim loại quý Ag, Au, Cu trong môi trường chất lỏng. Nghiên cứu xác định ảnh hưởng của thông lượng laser, thời gian ăn mòn, ảnh hưởng của nồng độ dung dịch chất hoạt hóa bề mặt lên kích thước trung bình của các hạt nano kim loại Ag, Au, Cu. Chế tạo các hạt nano kim loại quý Ag, Au, Cu bằng ăn mòn laser trong phòng thí nghiệm. Đo đạc khảo sát cấu trúc, kích thước trung bình của các hạt nano kim loại chế tạo được. Khảo sát thuộc tính quang học của các hạt nano kim loại. Tìm hiểu khả năng ứng dụng của các hạt nano kim loại quý Nghiên cứu sử dụng phương pháp ăn mòn laser để chế tạo các hạt nano kim loại quý...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23545